კატეგორიები

მწარმოებლები

ინტერნეტ  მაღაზიის წესები და პირობები

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ ინტერნეტ მაღაზიის პირობებს საქონლის შეძენამდე. ჩვენი ყველა მომხმარებელი უნდა დაეთანხმოს ამ პირობებს ინტერნეტ მაღაზიის გამოყენებისას.

თუ მომხმარებელი არ დაეთანხმება პირობებს, მას არ ექნება პროდუქტის შეძენის საშუალება შემოთავაზებული ინტერნეტ მაღაზიის მიერ.

ტერმინი „მომხმარებელი“ სტუმარს ან წევრს აღნიშნავს. იმისთვის რომ მომხმარებელი გაწევრიანდეს ინტერნეტ მაღაზიაში და ჰქონდეს ინტერნეტ მაღაზიის გამოყენების საშუალება, საჭიროა რომ იგი დაეთანხმოს მიმდინარე პირობებს რეგისტრაციის დროს.

ინტერნეტ მაღაზია იტოვებს უფლებას შეცვალოს მიმდინარე შეთანხმება ნებისმიერ დროს და თითოეული ამგვარი ცვლილება შედის ძალაში ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსების შემდეგ.

თქვენს მიერ ჩვენი მომსახურების გამოყენება ნებისმიერი ამგვარი ცვლილების შემდეგ, წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ხელშეკრულების მიღებაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ თვალი ადევნოთ ხელშეკრულებს რეგულარულად. თუ თქვენ არ გამოხატავთ თანხმობას მიმდინარე ხელშეკრულების მიღებაზე და კანონის დაცვაზე, თქვენ უნდა შეწყვიტოთ ინტერნეტ მაღაზიის მომსახურების გამოყენება დაუყოვნებლივ.

პროდუქტის აღწერილობა

ჩვენ და ნებისმიერი სხვა პირი ვინც იყენებს ინტერნეტ მაღაზიას იტოვებსუფლებასშეცვალოს, წაშალოს, ანგანათავსოსნებისმიერიინფორმაციასაქონელზეინტერნეტ მაღაზიაში. გამყიდველსშეუძლიაშეცვალოსფასებისაქონლისადამომსახურების, დაასევეშეუძლიაშეაჩეროსფუნქციონირებადაშეცვალოსნებისმიერიანონლაინმაღაზიისყველამონაკვეთითავისიშეხედულებისამებრდაწინასწარიგაფრთხილებისგარეშე.

ჩვენ ყოველ ღონეს ხმარობთ, რათა ვუზრუნველყოთ  პროდუქტის ზუსტი აღწერილობა ჩვენს საიტზე. თუმცა არ არის გამორიცხული შეცდომა ან უზუსტობა ბეჭდვის დროს.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებს შევასწოროთ ამ სახის უზუსტობები და შეცდომები.

ხელშეკრულების პირობები

 მიმდინარე შეთანხმება და განთავსებული შეთანხმების ნებისმიერი ცვლილება, უნდა დარჩეს სრულ ძალაში ჩვენს ვებ გვერდის გამოყენებისას ან მანამდე სანამ ვებ გვერდის წევრი ხართ.

 თქვენ შეგიძლიათ წევრობის შეწყვეტა ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მიზეზით წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ჩვენი შეხედულებისამებრ ვუარყოთ ან წავშალოთ ნებისმიერი სახის შეტყობინება (მათ შორის -პირადი შეტყობინებები, იმეილები, და მყისიერი შეტყობინებები).ასევე ვუარყოთ, შევზღუდოთ, შევაჩეროთ თქვენი ხელმისაწვდომობა ვებ გვერდის ყველა ან რომელიმე მონაკვეთის გამოყენებისას ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მიზეზით წინასწარი გაფრთხილების, განმარტების და პასუხისმგებლობის გარეშე.

პროდუქტის ფასები

პროდუქტის ფასი, მიწოდება და სხვა ამგვარი ხარჯები, ნაჩვენები ვებ გვერდზე, ძალაში იმყოფება საქონლის შეკვეთის დროს, მაგრამ ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ამიტომ მყიდველმა უნდა  შეამოწმოს პროდუქტის ფასი და ასევე წინასწარ გაარკვიოს ამა თუ იმ პროდუქტის რაოდენობა და მისი არსებობა შეკვეთის განთავსების დროსათვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაღაზია იხსნის პასუხისმგებლობას არ არსებული პროდუქტის შეძენის გამო.

ნაჩვენები პროდუქტის ფასი წარმოადგენს სრულ ღირებულებას, მათ შორის პროდუქტის..-ს, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში არ შედის საფოსტო და მიწოდების ხარჯები.

გადახდა ხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში.

თქვენი პირადი მონაცემები

მიზანშეწონილია, მაგრამ არ არის აუცილებელი თქვენი პირადი მონაცემების დატოვება ჩვენს ვებ გვერდზე პროდუქტის შეძენისთვის.

ჩვენი ვებ გვერდი უფლებას იტოვებს უარი თქვას, წაშალოს, ან შეცვალოს მასალა რომელიც არ შეიცავს პირად ინფორმაციას მომხმარებელზე მიმდინარე პირობების მიხედვით.

მომხმარებელი არის პასუხისმგებელი მიწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე ან შინაარსზე პროდუქტის შეკვეთის დროს.  ზუსტად უნდა იყოს მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მისამართი შეკვეთილი პროდუქტის მისაწოდებლად,მისამართი ანგარიშის წარმოსადგენად და ტელეფონის ნომერი.

ნებისმიერ არასწორ ინფორმაციას შეუძლია გამოიწვიოს შეფერხება შეკვეთილი პროდუქტის მიწოდების დროს.

მომხმარებელი არის პასუხისმგებელი შეინარჩუნოს თავისი პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობა,(მათ შორის პაროლი), სრულად  პასუხისმგებელია

მოქმედებისთვის რომელსაც ექნება ადგილი ინტერნეტ მაღაზიის გამოყენებისას.

თქვენი პაროლი და პირადი მონაცემები შეინახება უსაფრთხო სერვერზე, მომავალი შეკვეთების ან საგარანტიო მოთხოვნების განხორციელებისთვის. მოცემული ინფორმაცია გამოიყენება მხოლოდ თქვენი მოთხოვნების დასამუშავებლად, სტატისტიკური მიზნებით, რასაც შეუძლია ჩვენი ვებ გვერდის მომსახურების გაუმჯობესება. ასევე გვაძლევს ინფორმაციის გაგზავნის საშუალებას სპეციალური შეთავაზებების და ახალი პროდუქციის შესახებ.

შეთანხმება კონფიდენციალურობაზე

ჩვენ მზად ვართ დავიცვათ თქვენი პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, არა მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენი სამართლებრივი და ეთიკური ვალდებულებაა კანონის თანახმად, არამედ ჩვენ ვიცით რომ თქვენ ზრუნავთ იმაზე თუ როგორ იქნება გამოყენებული გა გავრცელებული თქვენს შესახებ ინფორმაცია.

ჩვენ არ ვყიდით,არ ვცვლით ან სხვაგვარდ არ ვამჟღავნებთ პირად ინფორმაციას, რომელიც ვალდებულებების დარღვევას აღნიშნავს კონფიდენციალურობაზე შეთნხმების თანახმად.

მხარეთა მოვალეობა

მყიდველის მიერ თანხის გადახდის შემდეგ მყიდველი და გამყიდველი იღებენ თავის თავზე პასუხისმგებლობას რის შედეგად მათ ენიჭებათ ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულებაში აღნიშნული უფლებები, განთავსებული ინტერნეტ მაღზიის მიერ.


კალათა  

კალათა ცარიელია

შეკვეთა 0ლ
სულ 0ლ

კალათა ანგარიშსწორება

ახალი საქონელი

ამ დროისთვის ახალი საქონელი არ არის

LiveZilla Live Help